Курс за софтуерно тестване (QA)

курс за тестери - софтуерно тестване

Курсът е предназначен за хора с минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата, но желаят базови познания в областта на софтуерното тестване..
Въпреки че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да могат да ползват английски език, понеже голяма част от терминологията е на този език.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 16 модула, с обща продължителност 48 астрономически часа (64 учебни). Всеки модул е с продължителност 3 астрономически часа или 4 учебни часа по 45 мин. с една почивка от 15 мин. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 8 седмици.
Занятията са комбинирани (лекции и упражнения), като се цели придобиване на практически знания в курсистите.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Учебна програма:

 1. Въведение в софтуерното тестване

– Основни понятия;
– Терминология;
– Спецификции  и стандарти;
– Въпроси и упражнения.

 1. Основни принципи и цели на тестването

– Ролята на тестването в разработката на софтуер;
– Testing & Quality;
– Основни принципи;
– Въпроси и упражнения.

 1. Документация, съпровождаща тестовия процес

– Test plan;                                                                                                                                                                                                                                              – Test scenario;
– Test case;
– Test suite;
– Тест мениджмънт системи;
– Упражнение.

 1. Управление на дефекти

– Описание и управление на дефекти;
– Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems);
– Запознаване с JIRA;
– Упражнение.

 1. Техники за дизайн на тестове. Техники, базирани на спецификация или Black box Techniques

– Въведение в основните техники за дизайн на тестовете;
– Въведение в Black box Techniques;
– Equivalence Partitioning;
– Boundary Value Analysis;
– Decision table testing;
– State Transition;
– Use case testing;
– Упражнение.

 1. Техники, базирани на вътрешната структура или White box Techniques

– Statement testing and coverage;
– Decision testing and coverage;
– Упражнение.

 1. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност

– Стратегии при тестване на нова функционалност;
– Стратегии при тестване на съществуваща функционалност;
– Въведение в регресионното тестване (Regression testing);
– Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

 1. Тестване на производителността и натоварването

– Performance Testing, Stress Testing, Load testing;
– Въведение в JMeter;
– Упражнение.

 1. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL

– Бази данни;
– Запознаване с SQL;
– Основни заявки с SQL;
– Упражнение.

 1. Въведение при тестване на web услуги (Web Services Testing)

– Soap и REST базирани уеб услуги;
– Въведение в SoapUI;
– Упражнение.

 1. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice)

– Модулът включва практически упражнения по end to end тестване на примерно web базирано приложение.

 1. Въведение в автоматизираното тестване

– Локатори;
– Въведение в Selenium IDE;
– Упражнения със Selenium IDE.

 1. Подготовка за интервю за работа. Финален тест

– Подготовка на автобиография;
– Въпроси за интервю;
– Финален изпит.

При показани много добри резултати по време на курса и финалния изпит, курсистите ще получат съдействие от наша страна, за започване на работа в IT сферата чрез фирми – партньори на академията, в зависимост от тяхното търсене.

Обучението е в група от минимум 5 курсисти.

Провежда се 2 пъти седмично.

Лектор: Александър Александров

Начална дата: 6 март 2021г.

Учебна такса: 650 лв.

Курсът е отворен за записване.

Използвайте формата по-долу, за да се запишете.

Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha