Курс за софтуерно тестване (QA)

курс за тестери - софтуерно тестванеКурсът Софтуерно Тестване е предназначен за хора с малко или никакъв опит в областта на осигуряване софтуерното качество. Той обхваща базови теоретични познания, примери и практически занимания, които целят утвърждаване на материала с цел приложение в реална работна обстановка. Лекциите и упражненията са предимно практически насочени и наблягат както на изграждането на аналитични умения у курсистите, така и на развиването у тях на soft skills, които са от изключително значение в професията софтуерен тестер.

Теоретични занимания:

Въведение в софтуерното тестване.
Основни принципи в софтуерния процес.
Етапи в софтуерния процес.
Процеси по разработка на софтуерни продукти и методологии.
Нива на тестване
Видове тестване.
Жизнен цикъл на даден дефект.
Артефакти в софтуерния процес – тест план, тест стратегия, тест скриптове, тест сценарии, тест условия, тест процедура, тест сетове.
Статични и динамични техники в тестването.
Тулове използвани в софтуерния процес.
Системи за управление на тестови процес и дефекти.
Ръчно и автоматично тестване. Предимства и недостатъци.

Практически занимания:

Анализ на спецификационни документи(бизнес и технически изисквания).
Анализ на тестови условия.
Изготвяне на тест сценарии, тест скриптове, приемни критерии.
Приложение на статични и динамични тест техники с реални примери.
Анализ, описание, ретестване на дефекти.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на нова функционалност.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на съществуваща функционалност.
Тестови процес с Agile методология.
Анализ на резултати от тестване.
Преценка на качеството на продукта към отправен момент.
Работа със система за управление на дефекти.

Лектор: Ани Басмаджиян

Продължителността на курса по софтуерно тестване e  81 учебни часа, провеждани 2 пъти седмично – сряда и петък от 19:00 до 22:00. Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на софтуерното тестване (QA) след успешно взет финален изпит.

Обучението е в група, при записали се минимум 5. курсисти.

Цена: 648 лв.


Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha