0 comments

dom performance

DOM операциите в браузера са едни от най-тежките. Някои от тях са доста бавни, а други – още повече. Големи SaaS услуги като Gmail например генерират огромен брой DOM елементи на страницата, а това допълнително утежнява уеб-базирания софтуер.

Едни от най-тежките операции в DOM-а са управлението на събития (event handling), промяна на изгледа (styling), създаването и унищожаването на елементи. Колкото по-често се налага да изпълняваме тези операции, и разбира се – върху колкото повече елементи – толкова по-бавно става нашето приложение.

Съществуват няколко малко известни техники, с които можем да постигнем нашите цели, но в пъти по-бързо в сравнение със стандартните и най-разпространени операции.

 more