Курс за автоматизирано тестване (Automation QA)

курс автоматизирано тестване automation qaПрактически курс за aвтоматизирано тестване, чиято цел е да даде основни теоретични и много практически познания, как се пишат автоматизирани тестове и най-добрите практики за създаване и поддържане на автоматизиран фреймуърк. Изискванията към курсистите са да имат общи познания за софтуерно тестване, нулеви или минимални способности по програмиране и английски език.

Програма:

Въведение в Java и конфигуриране на работна среда
• Въведение в автоматизираното тестване и демонстрация
• Конфигуриране на работна среда
• Създаване на първата Java програма
• Променливи и примитивни типове данни
• If-else структурни блокове
• Упражнения и домашно

Контрол на сорскода – Git
• Нуждата от контрол на сорс кода
• Работа с GIT
• Упражнения и домашно

Цикли (Loops)
• Цикъл – for
• Цикъл – while
• Цикъл do-while
• Упражнения и домашно

Масиви (Arrays) и Колекции
• Работа с масиви
• Работа с колекции
• Примери
• Упражнения и домашно

Класове, методи и полета
• Обектно-ориентираното програмиране
• Класове
• Методи
• Полета
• Упражнения и домашно

Конструктори и наследяване
• Конструктори
• Методи и връщане на стойност
• Наследяване
• Упражнения и домашно

Абстрактни класове и интерфейси
• Принципи на обектно-ориентираното програмиране – Encapsulation
• Ключови думи
• Нива на достъп
• Упражнения и домашно

Asserts – Сравнения
• Видове
• Работа с различни видове Asserts
• Упражнения и домашно

Exceptions
• Exceptions (изключения)
• Практическо упражнение

HTML & CSS и работа с уеб инструменти
• HTML структура на уебстраница
• Запознаване и основни елементи
• CSS стилове, класове и други
• Конзола на браузъра
• FireBug
• Упражнения и домашно

Selenium
• Запознаване със Selenium IDE
• Работа със Selenium WebDriver
• Локатори в WebDriver
• Примери и упражнения

Cucumber-JVM
• Feature файлове
• Писане на тестови сценарии
• Как работи Cucumber
• Упражнения и домашно

Mobile testing – Appium
• Същност и приложение
• Инсталиране и конфигуриране
• Тестване на мобилно приложение
• Упражнения

Контрол над тест цикъла
• Explicit waits
• Implicit waits
• Примери и упражнения

Design Patterns
• Page Object модел
• Page Factory
• Loadable Component
• Упражнения и домашно

Linux
• Същност
• Работа
• Основни команди
• Отдалечен достъп
• Упражнения и домашно

Continuous Integration Server with Jenkins
• Същност и приложение
• Създаване на собствен CI Server на виртуална машина
• Инсталиране и конфигуриране
• Плъгини
• Конфигуриране
• Headless Browser
• Упражнения и домашно

Docker – Selenium and VNC
• Същност и приложение
• Инсталиране и конфигуриране
• Конфигуриране
• Създаване на Docker container
• Използване на Docker за автоматизирани тестове
• Упражнения

Продължителността на курса e 64 учебни часа

Провежда се 2 пъти седмично – в събота и неделя от 10:00 до 13:15ч., с една почивка от 15 мин.

При показани много добри резултати по време на курса и финалния изпит, курсистите ще получат съдействие от наша страна за започване на работа в IT сферата чрез фирми – партньори на академията.

Лектор: Александър Александров

Обучението е в група от минимум 5 курсисти.

Начало на курса: 6 март 2021г.

Учебна такса: 810 лв.

Курсът е отворен за записване.

Използвайте формата по-долу, за да се запишете.

Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha