За контакти

Телефон за консултации и записване – 0876755632

E-mail: office @ it-academy.bg

Местоположение на учебните ни зали в Студентски град:

Учебна зала 1: София, ул. Акад. Борис Стефанов №35, South Mall

Учебна зала 2: София, ул. Проф. Атанас Иширков 22

Учебна зала 3: София, Център (предстоящо откриване)