Курс по Android програмиране за мобилни приложения

Курсът по основи на Android програмирането е предназначен за всеки, който има желание да придобие основни познания в разработването на мобилни приложения за Android базирани смартфони. Основната цел на курса е да се предадат на курсистите необходимите практически знания за кандидатстване на позиция Junior Android Developer. Самият курс е разделен на две основни части. Първата част е запознаване с отделните компоненти в Android програмирането. Всяка подчаст тук е свързана с теоретично и практическо запознаване със съответния компонент. Втората част представлява разработване на Android приложение по зададена спецификация. Целта е да се упражнят придобитите знания от първата част. Самото разработване като начин и методика ще се доближава максимално до начина на работа в реална софтуерна фирма. Задължително изискване към курсистите са знанията и опит по програмиране на Java.

Програма на Android курса:

Въведение в Android програмирането.
Подготвяне на работната среда необходима за създаване на Android приложения.
Android Studio, Gradle Build System и Git Version control.
Основни компоненти на всяко андроид приложение(Андроид манифест файл, активитита и жизнен цикъл).
Hello world app в Android.
Основи при изграждането на дизайн на Android приложение. Работа с различни Layouts и Views
Надграждане над основите. Работа с фрагменти. Жизнен цикъл на фрагмент.
Работа с Actionbar и Toolbar
Работа с Content Provider’s.
Запазване на локална информация. Сериализиране. Работа с SharedPreferences. Бази от данни в Android (SQLite), ORMs за по-лесна работа с бази от данни.
Комуникация с отдалечен сървър. Асинхронно извличане на информация в отделна нишка. Services. Парсване на JSON или XML
Изграждане на динамичен интерфейс. ListView’s, Adapter’s, RecyclerView’s, RecyclerAdapter’s
Извличане, създаване, скалиране, кеширане и визуализация на снимки
Push нотификации
Прилагане на наученото до момента. Разработване на тестово приложение по зададена спецификация.
Тестване на създаденото Android приложение.
Публикуване на създаденото приложение в Google Play.

Продължителността на курса по Android програмиране e 60 учебни часа, провеждани 2 пъти седмично – понеделник и сряда от 18:00 до 20:00. Курсистите получават сертифитикат за професионални знания в областта на Android.

Обучението е в група, при записали се минимум 5. курсисти.

Учебна такса: 972 лв.

Лектор: Добри Костадинов

В момента не се предвижда такъв курс.

При започването на такъв, ще Ви уведомим своевременно.

Благодарим Ви!

Използвайте формата по-долу, за да се запишете, когато курсът се обяви.

Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha