Курс по JavaScript програмиране за напреднали

javascript курс за напредналиКурсът по JavaScript за напреднали е продължение на JS курса за начинаещи, като засяга по-задълбочено част от материaла на първия курс и го разширява. Курсистите ще бъдат запознати с по-напреднали техники и технологии като templating, управление на асинхронни операции, NodeJS, инструменти за автоматизация. Ще бъдат разгледани модерни MVC frameworks като AngularJS и KnockoutJS. Голяма част от занятията ще включват практически задачи, в които курсистите ще трябва да разработят сами (с помощ от лектора) приложения по предварително поставено задание.

Препоръчително е курсистите да имат завършен курса по JavaScript за начинаещи, или да имат основни познания по HTML, CSS и JavaScript – синтаксис, типове данни, функции, DOM манипулации, AJAX.

Програма:

Въведение
Complex operators
Local data
No page refresh!
Working with HTML forms
Dragging elements
Animating elements
Web application (drag, store data, no page refresh) – практика
Regular Expressions
Regular Expressions – практика
Templating
OOP
OOP application – практика
Async handling
Automation tools
Automation with Grunt – практика
MVC
Create simple AngularJS app with Yeoman – практика
KnockoutJS – overview & examples
KnockoutJS on the server
MVVM application with KnockoutJS – практика

Продължителността на този модул е 81 учебни часа, като последните 20 учебни часа са отделени за запознаване с модерните във момента Javascript фреймурк: Angular/React/Vue по избор на курсистите)

Прoвеждат се 2 пъти седмично: в събота и неделя: от 15.00 до 18.00 ч.

Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на JavaScript.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти.

Цена за втори модул: 810 лв.

Лектори: Ива Попова

Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha