Курс Програмиране за деца

програмиране за деца

Курсът по програмиране за деца е предназначен за ученици 2. – 4. клас и 5. – 7. клас. Структуриран е на модулен принцип, като всеки модул е с продължителност 24 учебни часа (четири седмици). Заниманията са два пъти седмично по 6 учебни часа (в събота и неделя). В края на обучението, децата ще създадат играта „бесеница“, използвайки езиците HTML, CSS и JavaScript.

Програма:

Въведение
• Основи
• HTML

CSS
• Въведение
• Големина
• Разстояние
• Цветове
• Текст

Променливи
• Числа
• Низове
• Булеви променливи
• Undefined, null

Масиви
• Същност
• Създаване
• Достъпване
• Редактиране
• Функции
• Вложени масиви
• Приложение

Условни оператори. Цикли.
• if
• switch-case
• while
• for
• Цикли с масиви

Обекти
• Същност
• Създаване
• Достъпване
• Редактиране
• Масив от обекти

Бесеница – част 1 – изцяло практически урок с разработка на игра чрез изучената материя.

Бесеница – част 2 – изцяло практически урок с разработка на игра чрез изучената материя.

Продължителността на всеки модул от курса по програмиране за деца (Coding for kids) по време на учебната година e 24 учебни часа. Заниманията са 2 пъти седмично  – в рамките на 4 седмици – в събота и неделя от 11:00 до 13:00.

Учебна такса за модул: 228 лв.

Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha