Бранимир Петаков

Бранимир Петаков

Лектор Wordpress, HTML & CSS

Бранимир е магистър ‘Компютърни системи и технологии’ (Технически Университет, гр.София) с над 5 години професионален опит във Front-End Development-а. Практическите си познания трупа, заемайки различни роли – Оnline-survey developer, Front-end developer, User-Еxperiеnce specialist.

Портфолиото му включва изготвяне на цялостен дизайн на над 26 мобилни приложения и близо 30 статични и динамични уебсайта. Същевременно е основател и модератор на уеб сайт за спортни прогнози и анализи.