Добри Костадинов

Добри Костадинов

Лектор Java и Android

Добри Костадинов се занимава с разработване на софтуерни продукти вече над 5 години. Последните 3 от тях се е фокусирал само върху разработване на Android приложения. Работел е в доста софтуерни фирми като в последната е бил и Team Lead Android Developer. Едно от последните и най-голямото приложение, върху което е работил е 23Snaps, което представлява социална мрежа за родители.

Завършил специалност „Бизнес информатика“ в УНСС като бакалавър и магистър.

Имащ огромното желание да предаде опит и знания на посещаващите курсовете по Java и Android.