Ива Попова

Ива Попова

Лектор HTML & CSS

Преподавателският опит на Ива като асистент по Компютърни системи наброява толкова години, колкото са и тези през които е работила като Уеб разработчик в различни водещи софтуерни компании – Datamax, Internet Securities, Inc., Comptel Communications, Store.bg. Общо 16 години. В момента е софтуерен разработчик и изследовател на свободна практика.

Не са малко и годините инвестирани в образование: 5 като магистър-инженер по Компютърни системи към ТУ-София, след които следват 3 като докторант по „Системи с изкуствен интелект“ с основен фокус – семантична обработка на информация и Семантичния Уеб.

Преподаването за нея е споделяне на знания и опит. Възможност и за двете страни в процеса за усъвършенстване и осъзната необходимост. Обича математиката в музиката и изкуството във математиката.