Николай Янев

Николай Янев

Лектор iOS

Николай Янев е разработчик на iOS приложения от 4 години. Работил е в няколко чуждестранни софтуерни фирми. Преди 1 година съосновава Codemotion – фирма за разработка на иновативни мобилни приложения. Освен с iOS се е занимавал с JAVA и Android, а в свободното си време обогатява знанията си за новите технологии. Основател на Bulgarian iOS community във Facebook.

Учи Маркетинг в Нов Български Университет.

В портфолиото му влиза разработката на приложения като Freely, LendPal и ProtoSketch.