Спас Сираков

Спас Сираков

Лектор Бизнес анализ

Спас Сираков се занимава със софтуерен бизнес анализ в продължение на повече от 6 години. Професионалният му опит включва работа като консултант по бизнес анализ, както и анализ на бизнес изисквания за външни и вътрешнофирмени клиенти по проекти с разнообразен обхват и продължителност.

Той се запознава с професията на бизнес анализатор в телекомуникационния оператор Мобилтел, където е участвал във вътрешни за фирмата проекти и международни проекти с останалите оператори от групата на Мобилтел – Telecom Austria Group. След това кариерата му продължава в частна фирма, чиято основна дейност е свързана с обществени поръчки за софтуерни продукти за държавната администрация (включително и Електронното правителство).

Понастоящем се занимава с бизнес анализ за най-успешния български online Forex брокер – Trader.bg.