курс html css front end development

Практически курс по HTML и CSS, който ще ви запознае със съвременните технологии и техники за изработка на уеб страници и сайтове. Обучението е предназначено за начинаещи с интерес към уеб дизайна, програмирането и създаването на уеб сайтове.

Програма:
Въведение
Какво ни е нужно за писане на HTML/CSS?
Какво е HTML?
HTML Елементи
HTML Атрибути
HTML Линкове
HTML Картинки
HTML Таблици
HTML Списъци
HTML Блокове
Изграждане на структура (layout)
HTML Форми
HTML5
Какво е CSS?
CSS Синтаксис
CSS Селектори
Вграждане на CSS в HTML страници
CSS Box Model { margins, paddings, height, width, border, outline }
CSS Display, Positioning, Floating, Aligning
CSS псевдо класове, CSS псевдо елементи
CSS3
HTML/CSS Библиотеки

Лектор: Ива Попова.

Продължителността на курса по HTML & CSS e 60 учебни часа (40 астрономически), провеждани 2 пъти седмично в събота и неделя от 14:30 до 18:30. Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на програмирането на HTML и CSS.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

  • При група от трима курсисти, часовете се намаляват с 20%.
  • При група от двама курсисти, часовете се намаляват с 40%.

Цена за групово обучение: 480 лв. 

Начало на курса: 11 май 2019 г.

Курсът е отворен за записване. Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви! 

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

javascript курс за напредналиКурсът по JavaScript за напреднали е продължение на JS курса за начинаещи, като засяга по-задълбочено част от материaла на първия курс и го разширява. Курсистите ще бъдат запознати с по-напреднали техники и технологии като templating, управление на асинхронни операции, NodeJS, инструменти за автоматизация. Ще бъдат разгледани модерни MVC frameworks като AngularJS и KnockoutJS. Голяма част от занятията ще включват практически задачи, в които курсистите ще трябва да разработят сами (с помощ от лектора) приложения по предварително поставено задание.

Препоръчително е курсистите да имат завършен курса по JavaScript за начинаещи, или да имат основни познания по HTML, CSS и JavaScript – синтаксис, типове данни, функции, DOM манипулации, AJAX.

Програма:

Въведение
Complex operators
Local data
No page refresh!
Working with HTML forms
Dragging elements
Animating elements
Web application (drag, store data, no page refresh) – практика
Regular Expressions
Regular Expressions – практика
Templating
OOP
OOP application – практика
Async handling
Automation tools
Automation with Grunt – практика
MVC
Create simple AngularJS app with Yeoman – практика
KnockoutJS – overview & examples
KnockoutJS on the server
MVVM application with KnockoutJS – практика

Продължителността на този модул е 81 учебни часа (54 астрономически), като последните 20 учебни часа са отделени за запознаване с модерните във момента Javascript фреймурк: Angular/React/Vue по избор на курсистите)

Прoвеждат се 2 пъти седмично: в събота и неделя: от 15.00 до 18.00 ч.

Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на JavaScript.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за втори модул: 648 лв.

Лектори: Ива Попова

доц. д-р Мартин Иванов

Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

javascript курсКурсът по JavaScript има за цел да въведе курсистите в client-side програмирането. JavaScript е интересен език. За повечето програмисти от  поколение, а и за тези, които идват от класическите езици и тези от страна на сървъра, JavaScript е малко странен език. Истината е, че той, както повечето езици, си има своите особености, които, ако бъдат използвани по правилния начин, го превръщат в мощен език за програмиране.

Ще се наблегне на това какво можем да правим с JavaScript в модерните браузери. Ще хвърлим бързо око и на историята, или как се случваха нещата „едно време“. Ще има и доста практически задачи. Препоръчително е да имате основни познания по HTML, CSS и програмиране.

Програма

Въвеждаща лекция
Основи на програмирането с JavaScript
Логически блокове и цикли
Функции (3 лекции)
Практика – процедурно програмиране
Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript
Практика – създаване на OOP приложение
DOM
DOM манипулации
Създаване на DOM елементи (оптимизация)
Практика – DOM манипулация
Събития (Events) (2 лекции)
CSS модифициране с JavaScript
Практика – създаване на web application
Заявки (2 лекции)
Практика – създаване на OOP web application, който комуникира със сървъра
Запознаване с Angular, Bootstrap и git (бонус при добър напредък на учебната група)

Курсът по JavaScript се провежда в два модула:

1. JavaScript за начинаещи:  Продължителността на този модул е 40 учебни часа (27 астрономически)

2. JavaScript за напреднали: Продължителността на този модул е 81 учебни часа (54 астрономически), като последните 20 учебни часа са отделени за запознаване с модерните във момента Javascript фреймурк: Angular/React/Vue по избор на курсистите)

Провеждат се 2 пъти седмично – понеделник и сряда: от 18:00 до 20:00

събота и неделя: от 15.00 до 18.00

Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на JavaScript.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за първи модул: 360 лв.

Цена за втори модул: 648 лв.

Лектори: Ива Попова

доц. д-р Мартин Иванов

За курс по JavaScript – втори модул – за напреднали, можете да получите повече информация тук.

Курсът е отворен за записване. Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

ios-kursКурсът по основи на iOS програмирането е предназначен за всеки, който има желание да придобие основни познания в разработването на мобилни приложения за iPhone/iPad. Основната цел на курса е да се предадат на курсистите необходимите практически знания за кандидатстване на позиция Junior iOS Developer. Курсът съчетава теоритичните знания с практически опит. Задължително изискване към курсистите са знанията и опит по програмиране на Objective-C и собствен лаптоп Mac.

Програма на iOS курса:

Въведение в iOS програмирането
Запознаване с работната среда – Xcode
Objective-C
Основи на iOS приложение
Hello Apple (World)
Работа с UITableView
Работа с UICollectionView
Основни принципи при работа с бекенд
Работа с камера
Да направим първото ни приложение
Нотификации
Как да запазваме данни на телефона
Покажи ме на картата
Как да намерим и отсраним бъгове с помоща на debugger
Да направим интерактивно приложение
CoreData
Дистрибуция
Финален изпит

Лектор: Николай Янев.

Продължителността на курса по iOS програмиране e 81 учебни часа (54 астрономически), провеждани 2 пъти седмично – вторник и четвъртък от 19:00 до 22:00. Курсистите получават сертифитикат за професионални знания в областта на iOS.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена: 690 лв.

Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

Курсът по основи на Android програмирането е предназначен за всеки, който има желание да придобие основни познания в разработването на мобилни приложения за Android базирани смартфони. Основната цел на курса е да се предадат на курсистите необходимите практически знания за кандидатстване на позиция Junior Android Developer. Самият курс е разделен на две основни части. Първата част е запознаване с отделните компоненти в Android програмирането. Всяка подчаст тук е свързана с теоретично и практическо запознаване със съответния компонент. Втората част представлява разработване на Android приложение по зададена спецификация. Целта е да се упражнят придобитите знания от първата част. Самото разработване като начин и методика ще се доближава максимално до начина на работа в реална софтуерна фирма. Задължително изискване към курсистите са знанията и опит по програмиране на Java.

Програма на Android курса:

Въведение в Android програмирането.
Подготвяне на работната среда необходима за създаване на Android приложения.
Android Studio, Gradle Build System и Git Version control.
Основни компоненти на всяко андроид приложение(Андроид манифест файл, активитита и жизнен цикъл).
Hello world app в Android.
Основи при изграждането на дизайн на Android приложение. Работа с различни Layouts и Views
Надграждане над основите. Работа с фрагменти. Жизнен цикъл на фрагмент.
Работа с Actionbar и Toolbar
Работа с Content Provider’s.
Запазване на локална информация. Сериализиране. Работа с SharedPreferences. Бази от данни в Android (SQLite), ORMs за по-лесна работа с бази от данни.
Комуникация с отдалечен сървър. Асинхронно извличане на информация в отделна нишка. Services. Парсване на JSON или XML
Изграждане на динамичен интерфейс. ListView’s, Adapter’s, RecyclerView’s, RecyclerAdapter’s
Извличане, създаване, скалиране, кеширане и визуализация на снимки
Push нотификации
Прилагане на наученото до момента. Разработване на тестово приложение по зададена спецификация.
Тестване на създаденото Android приложение.
Публикуване на създаденото приложение в Google Play.

Продължителността на курса по Android програмиране e 60 учебни часа (40 астрономически), провеждани 2 пъти седмично – понеделник и сряда от 18:00 до 20:00. Курсистите получават сертифитикат за професионални знания в областта на Android.

Обучението е в група – при минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за групово обучение: 540 лв.
Лектори: доц. д-р Мартин Иванов
Добри Костадинов

Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

java курсКурсът е фокусиран върху практическо обучение за платформата JAVA, подходящо както за абсолютно начинаещи, така и за средно напреднали. Започвайки от основите концепции на програмирането, курса разгръща възможностите на най-широко разпространената платформа за програмиране в световен мащаб – Java. Успешно завършилите курсисти ще изградят умения за разработка на приложения с потребителски интерфейс и ще придобият практически опит от доказани професионалисти.

Програма:
Въведение в програмирането
Запознаване с езика JAVA
Основи на алгоритмите
Типове данни, променливи, оператории изрази
Условни конструкции
Циклични конструкции
Описание и извикване на методи
Стрингове и обработка на текст
Структури от данни
Обектно ориентирано програмиране
Шаблони за дизайн
Обработка на грешки и изключения
Многонишково програмиране с JAVA
Сериализацияна обекти
Вход и изход на данни
Създаване на графичен потребителски интерфейс
Изграждане на практически проект с JAVA
Продължителността на курса по Java e  60 учебни часа (40 астрономически). Провежда се 2 пъти седмично – понеделник и сряда от 18:00 до 20:00. Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на програмирането на Java.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за групово обучение: 480 лв.
Лектори: доц. д-р Мартин Иванов
Светлана Пройчева

Начална дата: 13.05.2019г.

Време на провеждане: понеделник и сряда от 18.00 до 20.00ч.

Място на провеждане: ул. „Враня“ 32, ет. 3 – до сградата на Столична РЗИ и кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“.


Курсът е отворен за записване. Използвайте формата по-долу, за да се запишете. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

курс c# asp.net Курсът представлява практически ориентирано обучение за C# и водещата Microsoft технология за разработка на уеб страници и приложения – ASP.NET MVC. Целта на курса по C# и ASP.NET MVC е да запознае курсистите с основите на програмирането и възможностите, които предлага платформата .Net. Завършилите курса ще придобият умения за изграждане на уеб страници и приложения със C# – нужната основа за започване на кариера като програмист.

Програма:
Въведение в програмирането
Работа със C# и платформата .Net
Типове данни, променливи и оператори
Условни конструкции и цикли
Методи и рекурсия
Структури от данни
Стрингове и обработка на текст
Класове и обекти
Обектно ориентирано програмиране
Шаблони за дизайн
Въведение в уеб програмирането
HTML и CSS
Основа на ASP.NET MVC
Използване на JavaScript и AJAX
Работа с бази данни
Достъп до данни с EntityFramework
Изграждане на практически проект с ASP.NET MVC

Лектори:
доц. д-р Мартин Иванов
Георги Билюков

Продължителността на курса по C# и ASP.NET MVC e 81 учебни часа (54 астрономически), провеждани 2 пъти седмично във вторник и четвъртък от 18:00 до 20:00. Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на програмирането на C# и ASP.NET MVC.

Обучението е в група – при записали се минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за групово обучение: 608 лв.


Имате интерес към обучението? Запишете се чрез формата и ще Ви уведомим при започването на такъв. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha

 

курс seoКурсът по Оптимизация на уеб сайтове (SEO) включва подробна информация за всички аспекти на дисциплината, покривайки в детайли както теоретичната част, така и практически казуси.

SEO курсът е насочен към курсисти с никакви или базови познания по дисциплината.

Програма:

Основи на търсенето и Оператори за търсене.
Основи на оптимизацията на сайтове, какво е линк билдинг.
Анализ на ключови думи.
Анализ на линк профила на сайт.
Анализ на конкуренцията в нишата.
Методи за линк билдинг. Безопасни и опасни методи за линк билдинг.
Линкбейт, размяна на линкове и развитие на контакти с партньорски фирми.
Въведение в HTML.
Оnpage оптимизация и Метаданни.
Планиране на оптимизацията на сайт и структурата на сайта.
Какво е SEO копирайтинг – как се пишат текстове за интернет, методи за писане, оценка на качеството, уникализиране?
SEO инструменти – MajesticSeo, OpenSiteExplorer, Ahrefs, Advego Plagiatus.
Статистики и измерване на успеха на оптимизацията – Google Webmaster Tools и други.
WordPress блогове и Оптимизация на WordPress.
Други фактори за позициониране на сайт.
Най-често допускани грешки при оптимизация на сайт. Предпазване от наказания.

Лектори: Едуард Димитров и Теодор Захариев.

Продължителността на курса по оптимизация на уебсайтове e 48 астрономически часа, провеждани 2 пъти седмично от 19:00 до 22:00. Курсистите получават сертифитикат за професионални знания в областта на Оптимизация на уебсайтове (SEO).

Обучението е в група – при минимум 4. курсисти – или индивидуално.

Цена за групово обучение: 535 лв.

Имате интерес към обучението? Запишете се чрез формата и ще Ви уведомим при започването на такъв. Благодарим Ви!

Име (задължително)

E-mail (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Компания

Желаете ли фактура?
ДаНе

Проверка
captcha